องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
เจ้น้อยสอยดาว
ไำำพำไพำพีร่ไำทกกำไวสยไนสำยไนยาพำรนพาไยนำขๆไบนขไยพไำยพสไำยพสไำยดสำยไสบพไำพ
ผู้ตั้งกระทู้ : เจเจ IP : 124.120.81.46 เวลา : 2019-08-19 23:30:00 (ดู 11)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :