องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
  กองการศึกษา  
 
นางสาวดวงจุฬา  โพชะโน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม
 

นางเพียงเดือน  โคตรสมบัติ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางเยาวลักษณ์  โพธิ์แสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นายมาณพ  โพชโน
นักสันทนาการ
 

นางสาวพัชรี  ผาริการ
ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน

นางยุภาวดี  โพชโน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางปภัชญา  มิรัตนไพร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางมลฤดี  รัญระนา
ผช.จพง.ธุรการ
 
     
     
View : 843