กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
  กองการศึกษา  
 
นางสาวดวงจุฬา  โพชะโน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม
 

นางเพียงเดือน  โคตรสมบัติ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางเยาวลักษณ์  โพธิ์แสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นายมาณพ  โพชโน
นักสันทนาการ
 

นางสาวพัชรี  ผาริการ
ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน

นางยุภาวดี  โพชโน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางปภัชญา  มิรัตนไพร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางมลฤดี  รัญระนา
ผช.จพง.ธุรการ
 
     
     
View : 443