องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
 

นายเติมศักดิ์ อัฒจักร
นายก อบต.วารีสวัสดิ์
 

นายอุดร  ศรีฉายา
รองนายก อบต.
 
นายจิติพงษ์  ศรีฉายา
รองนายก อบต.
 
นายสะอาด  คำนัด 
เลขานุการนายก
 
 
View : 1203