องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
รับประเมิน LPA ประจำปี60

รับประเมิน LPA ประจำปี60... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 171)

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี2560

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี2560... วันที่ 29 มิ.ย. 60 (ดูู 193)

องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ได้รับรางวัลดีเด่นการแพทย์ฉุกเฉินระดับประเทศ..

องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ได้รับรางวัลดีเด่นการแพทย์ฉุกเฉินระดับประเทศ..... วันที่ 29 มิ.ย. 60 (ดูู 160)

23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.วารีสวัสดิ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาล... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 220)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559... วันที่ 15 ส.ค. 59 (ดูู 241)

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2559

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2559... วันที่ 1 ก.ค. 59 (ดูู 257)

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 บริเวณสนาม... วันที่ 23 ต.ค. 58 (ดูู 213)

27 ธันวาคม 2556-2 มกราคม 2557 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

27 ธันวาคม 2556-2 มกราคม 2557 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่... วันที่ 12 ก.ค. 58 (ดูู 224)

วันที่5 ธันวาคม2556 วันพ่อแห่งชาติ

วันที่5 ธันวาคม2556 วันพ่อแห่งชาติ... วันที่ 12 ก.ค. 58 (ดูู 207)

วันที่16พฤศจิกายน2556 ประเพณีบุญแข่งเรือ

วันที่16พฤศจิกายน2556 ประเพณีบุญแข่งเรือ... วันที่ 12 ก.ค. 58 (ดูู 210)