องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ผ้าพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP

45060018286967
ผ้า เครื่องแต่งกาย
กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
กลุ่มทอผ้าตำบลค้อใหญ่
ผ้าพื้น
 -
 400.00 บาท

สถานที่ผลิต

 
ที่อยู่: เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน -
  ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์โทรสาร -
   

สถานที่จำหน่าย

 
ที่อยู่: เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน -
  ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์โทรสาร -
   
   
   
   
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 58   View : 367